Технологія підготовки насіння конюшини до посіву

КАТЕГОРІЯ: 
АНОНС: 

Основний обробіток ґрунту проводиться відповідно до агротехнічних вимог до покривної культури. В залежності від ґрунтово-кліматичних умов, попередника, засміченості та видового складу бур’янів система основного обробітку має певні особливості.

Є питання? Зворотний дзвінок
(096) 308-28-28

Місце конюшини в сівозміні визначається видом покривної культури. Кращим попередником є удобрені просапні культури (цукрові буряки, кукурудза) та озимі і ярі зернові культури. Сама конюшина в сівозміні – добрий попередник для озимих і технічних культур.

Система удобрення

Рослини з урожаєм виносять значну кількість поживних речовин. За даними УНДІ кормів на 100 ц сіна конюшина лугова засвоює 246-280 кг/га азоту, 56-79 фосфору, 217-270 калію і 115-136 кг/га кальцію. Органічні добрива (20-40 т/га) доцільно вносити за 1-3 роки до сівби конюшини в оптимальних нормах, рекомендованих для культури яка висівається в цей рік.

Основне внесення мінеральних добрив здійснюється під покривну культуру. Дози добрив визначають відповідно до запрограмованого урожаю покривної культури та наявності елементів живлення в ґрунті в формах доступних для засвоєння рослинами.

Крім основного внесення посіви конюшини підживлюють фосфорно-калійними добривами (Р30-60К30-60) восени після збирання покривної культури, а бо навесні на другий рік вегетації та після скошувань. На бідних ґрунтах додають ще азот в дозі N20-30. Рекомендовані дози корегують в залежності від вмісту поживних речовин в ґрунті. На ґрунтах бідних на мікроелементи ефективне внесення борних, молібденових, марганцевих мікродобрив. Сильно кислі ґрунти обов’язково вапнують. Дози вапну вальних матеріалів залежать від кислотності ґрунту та його гранулометричного складу.

Доведено, що рослини найбільш чутливі до кислої реакції в початковій фазі їх розвитку в рік сівби. У разі відсутності в сільгосппідприємстві потрібної кількості вапна слід внести його хоч в невеликих дозах (1-2 т/га) перед сівбою покривної культури. Щоб посилити утворення на коренях бобових трав бульбочок з азотофіксуючими бобовими бактеріями насіння перед сівбою обробляють Ризоторфіном. Для цього виготовляють суспензію, розводячи Ризоторфін водою з розрахунку 3л води на 100кг насіння. Оброблене суспензією насіння добре перемішують і негайно висівають запобігаючи попадання на нього прямих сонячних променів, які згубно діють на бактерії.

Обробіток ґрунту

Основний обробіток ґрунту проводиться відповідно до агротехнічних вимог до покривної культури. В залежності від ґрунтово-кліматичних умов, попередника, засміченості та видового складу бур’янів система основного обробітку має певні особливості. При розміщенні конюшини після озимих зернових культур на відносно чистих поляг потрібно застосовувати звичайний зяблевий обробіток. Він включає післяжнивне лущення стерні дисковими лущильниками ЛДГ-15, ЛДГ-20 або дискування важкими дисковими боронами (БДВ-6,3, БДТ-7, БД-10 та ін.) на глибину 6-8 до 10 см. А після появи масових сходів бур’янів і внесення добрив – зяблеву оранку на глибину 28-30 см звичайними або ярусними плугами (ПЯ-3-35, ПНЯ-4-35, ПНЯ-4-40 та ін.)

На полях з великою кількістю коренепаросткових бур’янів застосовують поліпшений зяблевий обробіток, який починається з лущення стерні. Через 1,5-2 тижні після появи коренепаросткових бур’янів проводять друге лущення полицевими лущильниками ППЛ-10-25 або плоскорізами чи протиерозійними культиваторами (КПШ-5, КПШ-9, КПП-2,2, ППР-2,5 та ін.) на глибину 12-14 см. Потім після внесення добрив проводиться зяблевий обробіток. Ефективне очищення від мало річних бур’янів забезпечує напівпаровий обробіток ґрунту, який включає лущення стерні, глибоку оранку і, в подальшому, у міру появи проростків бур’янів 2-3 культивації паровими культиваторами (КПС-4М, КПС-4М-01 та ін.).

Перед настанням стійких морозів здійснюють глибоке розпушування протиерозійними культиваторами КПЕ-3,8 на глибину 16-18 см. У кормових сівозмінах після одержання 2-3 урожаїв зеленої маси кормових культур зяблеву оранку проводять безпосередньо після збирання врожаю. Дискують посіви коли потрібно попередньо подрібнити стерньові рештки для кращого їх заробляння під час оранки. Якщо конюшину сіють як післяукісну культуру після збирання озимих проміжних культур і ранніх ярих сумішок на зелений корм, тоді після дискування стерні проводять неглибоку полиневу оранку (16-18 см) з одночасним коткуванням кільчасто-шпоровими котками.

Передпосівний обробіток

Весняний комплекс робіт під покривні посіви конюшини визначають залежно від особливостей покривної культури. Проте беруть до уваги особливості конюшини, яка в зав’язку з мілким згортанням насіння потребує старанного обробітку ґрунту. Рано навесні при досягненні ґрунтом фізичної стиглості проводять ранньовесняне розпушування і вирівнювання поверхні ґрунту. В день сівби проводять пред посівну культивацію на глибину загортання насіння покривної культури з одночасним боронуванням або комбінованими агрегатами. При вирощуванні конюшини без покриву для передпосівного обробітку використовують ті ж агрегати і механізми що і при вирощуванні цукрових буряків.

Підготовка насіння до сівби

Для сівби використовують високоякісне кондиційне насіння районованих та місцевих селекційних сортів. Насіннєвий матеріал із вмістом 15-20% твердого насіння слід скорегувати. Щоб запобігти ураженню сходів конюшини хворобами і шкідниками насіння перед сівбою протруюють пестицидами. Цей захід доцільно поєднувати з обробкою насіння мікродобривами. Перед сівбою проводять передпосівну інокуляцію насіння Ризоторфіном (Нітрагіном).

Обратный звонок